Det optimala laget - finns det?

Ja, vi vågar oss på att tro på det! Det handlar om val, vilja och tydlighet. Bland annat. Val - att förhålla mig professionellt. Vilja - att bidra till det gemensamma. Tydlighet - om min roll, mina behov samt i min kommunikation.

Hur gör man? Om vi som utgångspunkt tar en arbetsgrupp med ett antal individer med olika grundprofession.Vi har byggt laget utifrån rena kunskapsbehov. Det är förmodligen viktigt för organisationen - jämför till exempel en orkester - hur skulle det se ut om alla spelade flöjt? Det är vackert med flöjt, men vi beöver lite kraftigare basinstrument, lite stråkar och ett slagverk för att få en helhet. Det behövs olika yrkesroller och -kunskaper. Därutöver har vi olika ålder, kön, härkomst, religion etc, det vi i dagligt tal kallar mångfald.  Våra olikheter visar sig också i våra olika värderingar, normer och attityder, vilket i hög utsträckning påverkar vårt samarbete och samarbetsklimat.

Genom att öka insikten kring hur du uppfattar och uppfattas av andra samt hur du påverkar och låter dig påverkas av andra i en grupp kan du öka din självkännedom och kan därmed lättare förhålla dig till olika situationer. Det blir lättare att kommunicera på ett tydligt och klart sätt. Ibland behöver vi vända på stenar som vi redan vänt på eller riva broar för att bygga nya stabilare. Livet är som en stor byggarbetsplats där vi ständigt bygger exempelvis bättre självkänsla, högre förtroende och stabilare plattform för affärskonceptet. Ett exempel på ett enkelt verktyg finner du nedan i bifogad fil - Johari Fönster, om hur vi kan använda kommunikationen för att bygga en gemensam arena.

Grupper som har lagt tid på att tydliggöra uppgiften, har klargjort rollfördelning och som har skapat ett öppet klimat är mer effektiva än genomsnittet. Företag och organisationer vinner därför betydligt mer på att träna på kommunikation och samarbete, att skapa samma bild av målet etc än att t ex införa ytterligare ett kontrollsystem.

Det finns inga trollspön eller genvägar, det handlar om konkret arbete! Ni gör jobbet - Nordmark Utveckling tillhandahåller verktyg och processledning!

Dela på...