Engagerade medarbetare

Bara 16% av medarbetare i Sverige är engagerade för sitt arbete och sin arbetsplats. Det är dem du tycker det är roligt att möta när du kommer till jobbet och som du trivs att arbeta ihop med. Detta visar en nyligen gjord Gallup-undersökning som redovisas i Dagens Industri, DI, 20131116 (hela artikeln i bifogad fil). Det är dessutom endast dessa 16%, enligt undersökningen, som skapar nya kunder! Hur är det på din arbetsplats?

En mycket stor del, 73%, är direkt oengagerade i sitt arbete och sin arbetsplats. Det är ledsamma siffror, som med enkla verktyg skulle kunna gå att förbättra. Vi vet att människor är på jobbet av olika skäl, en del för att de brinner för uppgiften, andra för att de är i behov av lönen. Oavsett vilket, skulle det gynna såväl individen som organisationen om medarbetarna kände större lust och engagemang de timmar de tillbringar på arbetsplatsen.

Vi alla har ett behov av att känna oss duktiga och uppskattade, att det vi gör känns meningsfullt och att vår situation är hanterbar. Våra ledarverktyg för detta är:

  • Feedback - ge uppskattning och utvecklande feedback på beteende
  • Tydliga mål enligt SMART-modellen (Specifika, Mätbara, Accepterade, Relevanta, Tidssatta)
  • Tydliga roller och uppdrag
  • Individuellt stöd och regelbundna medarbetarsamtal
  • Stöd till hela arbetsgruppen för att kunna kommunicera och arbeta effektivt tillsammans

Om vi arbetar medvetet med dessa delar och skapar ett samarbetsklimat som inspirerar medarbetarna till att känna sig mer engagerade, kommer det ekonomiska resultatet automatiskt att förbättras!

Dela på...