UGL - en av Sveriges mest uppskattade ledarskapskurser!

UGL ger dig en personlig utmaning att tänka i nya banor kring ditt ledarskap! Genom egna och andras upplevelser förstår du hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig samt hur du hanterar detta.

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, hjälper dig att:

  • öka insikten om den egna personligheten
  • kunna ta och ge utvecklande feedback
  • kommunicera direkt och klart
  • få ökad medvetenhet av konflikters betydelse och bearbetning av dessa
  • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling
  • förstå behov av ledarskap

Vi erbjuder UGL-kurser följande veckor 2017 och 2018:

Vår 2017: Vecka 5, 12 och 19

Höst 2017: Vecka 34, 41 och 47

Vår 2018: Vecka 5, 15 och 20

Höst 2018: Vecka 34, 41 och 47

Samtliga kursveckor  är förlagda till Två Skyttlar, Skene/Örby. 

Mer information om innehåll, priser etc finns på www.ugl-ledarskap.se 

Sagt om UGL

"Jag har fått ökad självkännedom kring hur jag uppfattas av andra och en förbättrad förståelse för att människor reagerar olika. Det har hjälpt mig att kommunicera på ett tydligare sätt. Jag har även fått en god nytta av kunskapen kring gruppdynamik - hur en grupp kan agera beroende på situation och mognadsgrad samt hur jag kan anpassa mitt ledarskap efter gruppens behov." Platschef i byggbranschen

Dela på...