3 I'n för ett gott ledarskap

Informera, Inspirera, Involvera - 3 nyckelord för ett gott ledarskap.

Informera - Vad innebär det att informera på ett bra sätt? Ja, som så mycket annat, det beror på.... En sak är dock säker, vi människor vill gärna veta vart vi är på väg, varför vi ska göra eller inte göra något, ha en målbild och gärna också en vision som ledstjärna. Om vi inte har tydliga mål, har svar på varför vi gör det vi gör, ja, då är det lätt att vi känner oss förvirrade och att vår arbetsinsats känns meningslös. Därför, kära chef och ledare, fundera en stund över följande frågor:

  • Vem/vilka har du framför dig? Hur bör du informera?
  • Vilket resultat förväntar du dig?
  • Varför är medarbetarnas insats speciellt viktig för resultatet eller framtiden?
  • Vad övrigt behöver de veta för att kunna göra en god arbetsinsats?
  • Kom ihåg den viktiga uppföljningen!

Inspirera - I Svenska Akademiens ordlista förklaras ordet Inspirera med: påverka, hänföra, elda. Det ger en bild av ett kraftfullt ord som också innehåller en hel del aktivietet och energi! Det handlar om att kunna svara på frågan "varför är vi på jobbet?" och att hitta drivkraft för det dagliga arbetet. Återigen gäller det för medarbetaren att hitta sitt svar på frågan varför. När vi gör det, då är det också mycket lättare att känna oss motiverade att arbeta mot våra gemensamma visioner och mål. Så, var inte rädd för att ta fram de stora penslarna och måla med stora penseldrag när du berättar om kommande projekt. Kom också ihåg att visa din egen arbetsglädje!

Involvera - Ett annat behov vi har, förutom att förstå varför, är att känna oss behövda och kompetenta. Vi vill gärna vara med och påverka och vi vill gärna ha uppskattning för det vi kan och gör! Som chef och ledare kan du involvera dina medarbetare med små enkla medel! Be t ex om en synpunkt, fråga hur det gick på senaste mötet, med maskinen som trasslade eller med kunden som hade speciella önskemål. Småprata, visa intresse!

En daglig rutin

För alla I'n gäller att fundera över - Hur kan du göra dessa relativt enkla beteenden till en daglig vana? Vad kan du börja göra lite oftare, lite mer leende, lite mer nyfiket? Vilket I skall du börja med?

Dela på...