Vet du vart du vill?

En tydlig och kommunicerad framtidsbild skapar vilja, engagemang och lust till delaktighet och ökar dessutom chansen att lyckas såväl för den enskilde som för hela gruppen eller företaget. Med tydliga mål och uppdrag, klargjorda roller och förväntningar kommer garanterat ett effektivt arbetande team att utvecklas! Dessutom kommer vi sannolikt att ha roligare på vägen!

Det handlar om att ställa sig frågan: Hur skall företagets affärsstrategi påverka företagets och medarbetarnas prestation? Och det gäller, förutom styrelse och ledningsgrupp, att alla övriga medarbetare känner till och arbetar i enlighet med företagets mål och strategi. Medarbetarna måste också få uppdrag/åtaganden som styr deras agerande i vardagen för att med gemensamma krafter kunna nå de uppsatta målen.

Inte nog med att vi vet VAD vi skall göra, vi behöver också koppla de strategiska målen till företagets värderingar, normer och  kultur, det vill säga HUR vi samverkar och kommunicerar med varandra för att nå ett bra resultat.

Frågor vi kan ställa när vi arbetar med frågan är:

  • Hur skall det vara när det är som bäst?
  • Hur är det nu?
  • Så, vad behöver du/ni/vi göra?
  • Vilka förutsättningar behövs för detta?

Skillnaden mellan företagets nu-läge och ett identifierat ny-läge är just det gap som vi måste arbeta med för att nå målen.

Beroende på vilken roll du själv har i företaget och vilken situation ni befinner er i just nu, kan ditt behov av stöd och utveckling se annorlunda ut idag än igår. Att leda andra chefer skiljer sig från att leda medarbetare. Kanske är du inte formell chef utan arbetar med projektledning eller i agila team? Eller så leder du på strategisk nivå, kanske som styrelseledamot.

Vi har verktyg som fungerar för att komma framåt! Men det är du som måste använda dem. Läs mer under respektive knapp ovan, eller kontakta oss för att bolla tankar och idéer. 

Rådgivning

enskilt eller i grupp, för såväl nya som erfarna chefer. Rådgivning kan ske vid ett enstaka tillfälle när du känner att du vill bolla en fråga med någon utanför organisationen eller pågå under en längre period. Vi arbetar med ett coachande förhållningssätt med tydliga mål.

Processledning

när du vill utveckla samarbete, målbilder, värderingar eller i konflikthantering. Genom ett processinriktat arbetssätt varvas teori med övningar och reflektion. Allt i relation till den vardag och arbetssituation som just ditt företag befinner sig i. Med detta som utgångspunkt hittar vi tillsammans nya perspektiv och möjliga utvecklingsvägar.

Kompetensutveckling

när du vill förebygga snarare än åtgärda. Vi erbjuder ledarskapsutveckling både som öppen kurs och som företagsinternt program, teamutveckling som anpassas efter era behov, konflikthantering, både som kurs och i situationer där konflikten redan är ett faktum.

Dela på...