Du får konkreta verktyg som utvecklar och leder framåt!

Kvalitet, engagemang och nya perspektiv är ledord när Nordmark Utveckling AB utbildar och tränar ledare och medarbetare för att skapa bättre affärer. Vi har tjugo års erfarenhet av rådgivning och utvecklingsinsatser för både små och stora företag.

Vi ger enkla och konkreta verktyg för att du själv skall kunna jobba med ditt ledarskap på ett effektivt och målinriktat sätt. Vi startar med målet i sikte, och frågar alltid: ”Vad vill ni ha uppnått när vårt arbete är slutfört?” Detta blir vår gemensamma målbild under vårt samarbete!

Vi anpassar vår insats till dig, din grupp och din organisation

Genom ett processinriktat arbetssätt varvas teori med övningar och reflektion. Allt i relation till den vardag och arbetssituation som du och ditt företag befinner er i. Med detta som utgångspunkt hittar vi tillsammans nya perspektiv och möjliga utvecklingsvägar. Konkreta exempel på våra erbjudanden hittar du under Våra tjänster.

I uppdrag där Marianne är involverad har vi fokus på beteende snarare än egenskaper. Det innebär att vi fokuserar på vad vi gör mer än vem vi är. Genom att utmana (i tanke) synliggör vi styrkor, kommunikaiton, engagemang och eget ansvar.

När man frågar kunder och deltagare vad det är som utmärker Marianne, så är det, förutom att hon är kompetent och kunnig, ord som "förtroendeingivande, inger lugn, känner mig trygg och lyhörd" som ofta nämns.

Nordmark Utveckling AB's kunder finns såväl inom privat som inom offentlig sektor (upphandlade av VG-regionen). Vi erbjuder kvalificerad rådgivning, kompetensutveckling, handledning och processledning för att utveckla ledare och medarbetare och därigenom skapa bättre affärer och en god arbetsmiljö.

Marianne Nordmark, VD och ägare, har nitton års erfarenhet av att arbeta med utveckling och träning inom ledarskap och teamutveckling. Hon är utbildad ekonom och beteendevetare med inriktning på arbets- & organisationspsykologi, en kombination som uppskattas av många uppdragsgivare. Marianne är även utbildad i konflikthantering av Thomas Jordan samt är certifierad UGL-handledare. Hon har givetvis egen chefserfarenhet och har också uppdrag som extern styrelseledamot.

Dela på...