Köpa boken

Nu finns den, boken som inte funnits på marknaden tidigare. Boken som vill engagera, avdramatisera och vässa styrelsearbetet i små och medelstora bolag och organisationer. I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på professionalism och på det sätt som styrelsen skapar värde i bolaget. Författarna vill uppmuntra till nya arbetsformer, skapa dialog och inlägg i debatten om mångfald. Samtidigt vill de också utmana invanda tankemönster. Boken släpptes i juni 2017 och är fortfarande högaktuell. Köp den redan idag! - 250,- inkl moms. Frakt tillkommer.

Människan är till sin natur konservativ. Vi umgås med likasinnade och med människor som ser ut som vi, som har någorlunda samma bakgrund, värderingar och förhållningssätt till livet. Inom denna ”klan” kan vi känna oss trygga, det är förutsägbart och vi behöver inte reflektera så mycket över våra relationer. Det är av precis samma anledning som våra bolagsstyrelser mest består av medelålders vita män. Det blir enklast så.

”En framgångsrik bolagsstyrelse ska vara balanserad. Den ska vara sammansatt ur flera olika perspektiv där ledamöternas kompetenser kompletterar varandra. Styrelsebalans är en självklar framgångsfaktor för varje bolag och organisation som vill leda verksamheten till en långsiktig hållbarhet och en högre lönsamhet”, säger Susanne Areschoug, en av författarna.

En sådan styrelsebalans skapar också en attraktionskraft för hela styrelsen och därmed för hela bolaget. Styrelsen ska spegla det samhälle vi lever i för att hitta morgondagens kunder.

Författarnas slutsats är att en framgångsrik styrelse snabbt behöver kunna dra nytta av allas kompetenser och agera flexibelt. Globalisering, urbanisering och digitalisering är exempel på vad som formar det framtida styrelsearbetet. Det är också dessa faktorer som kommer kräva att vi använder oss av fler kompetenser än vad som vanligtvis finns i dagens oftast väldigt homogena styrelser. 

I den här boken får du praktiska tips och råd, frågor att fundera över och som ni kan använda som ett arbetsmaterial i er styrelse eller ledningsgrupp.

Beställ boken enkelt via kontaktformuläret här intill eller direkt på mail; marianne@nordmarkutveckling.se

Dela på...