Certifierad i Emotional Intelligence

I januari certifierades jag i Genos Emotional Intelligence. Ett verktyg för att utveckla vår känslomässiga intelligens och vårt ledarskap.

Det känns fantastiskt roligt att ingå i den första gruppen i Sverige som certifierat oss i detta verktyg, som handlar om EI - Emotionell Intelligens. Genos EI är globalt och har funnits sedan 2002. Under 2020 togs det hit till Sverige och nu är vi en första grupp som certifierat oss. Jag känner mig övertygad om att Genos verktyg kommer att hjälpa många chefer och ledare att hitta sina styrkor i ledarskapet.

I en tid då vi arbetar allt mer digitalt, använder oss av AI och, inte minst, på distans, blir mötet och hur vi bemöter varandra allt viktigare. Det tekniska och delvis distanserade måste uppvägas av det personliga och närvarande i stunden. Just detta kan vi utveckla med hjälp av Genos verktyg för Emotional Intelligence - eller Känslomässig intelligens, på svenska.

Jag återkommer inom kort och berättar mer!

Dela på...