Kan man lösa alla konflikter?

Nej, man kan inte lösa alla konflikter. Men man kan hitta sätt och metoder för att hantera dem och förhålla sig till dem så att vardagen ändå fungerar. Konfliktlösning eller konflikthantering - situation och relation spelar in. Däremot kan Nordmark Utveckling bidra med enkla verktyg för att förebygga att konflikter alls behöver uppstå!

För många människor står ordet ”konflikt” för något skrämmande och något som inte borde förekomma. Konflikter är ett naturligt inslag i mänsklig samvaro, något som tillhör vardagen och som vi därför behöver hantera på ett tillfredsställande sätt.

Vad är en konflikt?

Thomas Jordan (Göteborgs Universitet) definierar en konflikt som en interaktion mellan minst två parter där minst en part

  1. har önskemål som är så angeläget att den inte är beredd att ”släppa det”
  2. upplever sina möjligheter att få önskemålen tillgodosedda blockerade, någon hindrar mig att uppnå mitt mål. Detta leder till frustration som i sin tur skapar ”ett inre handlingstryck” som leder till någon form av agerande.

Med den här definitionen kan vi tala om en konflikt även om en av parterna förnekar att det finns ett problem. Det räcker att en av de involverade agerar utifrån upplevelsen att någon annan blockerar mina önskemål.

Konfliktvägledning

Om du ändå hamnar i en konfliktsituation, som konfliktpart eller i egenskap av chef där medarbetare befinner sig i konflikt med varandra, kan det vara till stor hjälp att titta på konflikten ur ett helikopterperspektiv. Därefter är det oftast lättare att bestämma vilket agerande som är lämpligast i den specifika situationen. Vanligtvis tar en konfliktvägledning 2-3 timmar.

Medling

Har du en situation där konflikten redan är ett faktum - till och med ganska infekterad? Högljudda gräl eller iskall tystnad? Du har försökt "allt" men ändå fortsätter det. Detta arbetsmiljöproblem behöver lösas och då kan ibland det bästa sättet vara att ta in en person utifrån, som båda konfliktparterna kan känna förtroende för.  

Att skapa en robust samarbetskultur

Grunden för ett gott samarbete är förmågan att kommunicera med varandra på ett öppet och tydligt sätt, att kunna ge och ta emot feedback. Genom att skapa förståelse och träna på detta skapas samtidigt band mellan individer eller gruppens medlemmar. Detta är ett av de bästa sätten att skapa en samarbetskultur som också tål lite törnar emellanåt. Läs mer om vår förebyggande kurs i "Praktisk konflikthantering", nedan.

Att arbeta med våra personliga styrkor och beteenden, få förståelse både för mig själv och min omgivning, är ett sätt att synliggöra vad som gynnar respektive hämmar i vårt samarbete. Vi ger konkreta verktyg i form av kommunikations- och feedback-övningar. Ett mycket bra sätt att arbeta förebyggande är med  självskattningsinstrumentet SDI, Strenght Deployment Inventory. Läs i vårt informationblad nedan eller slå en signal!

 

Dela på...