Framtidssäkra era chefer!

Undersökningar visar att vår unga generation, den vi kallar generation Y, hellre kommer att välja/följa en chef, det vill säga en person, än ett specifikt företag! Fundera en stund över det... Vad kommer det att innebära för just ditt företag? För ditt företag innebär det helt enkelt att se till att just ni har de chefer som många vill följa - då kommer ni att attrahera den arbetskraft ni vill ha!

Säkra ert arbetsgivarvarumärke - employer branding!

Att vara ledare innebär att skapa goda förutsättningar för att låta medarbetare utvecklas och växa. För att uppnå detta krävs att ledaren utvecklar sin kompetens både som gruppmedlem och ledare. Samtidigt är det ledarens roll att tydliggöra uppgifter och roller, att skapa samma bild av målet och att vara företagets/ organisationens representant gentemot medarbetare och omvärld. Det är en komplex uppgift!

 

Chef, ledare, förebild. Inspiratör, påhejare, coach. Epiteten och rollerna blir många, och ännu fler kan du säkert hitta. 

Om vi för en liten stund jämför ledarskap med idrott: En idrottsman tränar flera gånger i veckan eller till och med varje dag för att sedan spela match emellanåt. En ledare däremot - spelar match varje dag!!

Vi genomför regelbundet öppna ledarskapskurser i Göteborg, Malmö och Stockholm både för dig som är ny i din roll och för dig som har varit chef en tid. Vill ni ha en företagsintern utbildning, anpassad efter era behov och önskemål, vänligen kontakta oss så gör vi ett förslag.

Känner du för ett riktigt träningsläger kanske en UGL-kurs är något för dig?

 

Nordmark Utveckling AB är upphandlade av VG-regionen.

 

Nordmark Utveckling bidrar till din ledarframgång genom rådgivning och kompetensutveckling!

Dela på...