Hur tänker en ekonom när det gäller personalutveckling och ledarskap?

Personalen är företags dolda resurs som inte syns i någon balansräkning men som kan ha ett mycket stort värde för bolagets utveckling. Tänk så mycket lättare allt går att genomföra och hur oändligt mycket roligare det blir om man når ett positivt resultat tillsammans!

Segertoft & partner har genom åren utvecklats till en kvalificerad ekonomibyrå med flera auktoriserade redovisningskonsulter.  Jag tycker att det är intressant att reflektera lite kring vad som hjälper våra företagskunder framåt?  Självklart är det tryggheten att det vi presterar och de råd vi ger är bra välgrundade och riktiga. Men det finns också en annan dimension varför vissa av våra företagskunder utvecklas bättre.

Personalen är företags dolda resurs som inte syns i någon balansräkning men som kan ha ett mycket stort värde för bolagets utveckling. Det gäller stora företag men i ännu större grad de små ägarledda bolagen. Att lära sig mer om ledarskap och hur man skall få en arbetsgrupp som har teamkänsla är något av det häftigaste som finns. Tänk så mycket lättare allt går att genomföra och hur oändligt mycket roligare det blir om man når ett positivt resultat tillsammans!

Det leder till ett hållbart företagande.

Vivi-Anne Segertoft

VD Segertoft & partner AB

Dela på...