Blogg

Vi skall komma ihåg att det kan drabba oss alla att vi får en svårt sjuk anhörig, hamnar i en skilsmässa eller i någon annan form av kris. Vår medarbetare behöver kanske få möjlighet att ringa vissa samtal under dagtid eftersom det bara är då som det är möjligt att nå myndigheter etc. De har kanske svårt att komma i tid på morgonen eller behöver gå hem tidigare. Ibland drabbas medarbetaren även av koncentrationssvårigheter och/eller stark trötthet, framför allt om situationen innebär en stor psykisk press eller stress.

Vad kan du göra?

21 maj 22:03 Kommentera (0)

Att kommunicera tydligt och klart är något vi oftast uppskattar och samtidigt tycker är svårt. Vad innebär ”tydligt och klart”?

Tydligt och klart kan innebära att vi undviker missförstånd eller tolkningar och det kan vi bland annat göra genom att vara specifika i det vi talar om och undvika generaliseringar. Här nedan ser du några ord som gör att vi uppfattas otydliga (vänster spalt) alternativt tydliga (höger spalt)

06 maj 21:57 Kommentera (0)

Rättvisa - kan livet bli helt rättvist? Nej, skulle jag vilja säga, inte i alla sammanhang - det är en omöjlighet. Vissa situationer kan vi objektivt och konkret mäta rättvisa, t ex lika lön oavsett kön, medan vi i andra sammanhang inte lika lätt kan konkretisera vad rättvisa är. Det handlar mer om känsla och hur jag upplever situationen samt hur jag väljer att förhålla mig.

01 maj 10:16 Kommentera (0)

Det är naturligtvis omöjligt för dig att lösa deras konflikt, det måste de göra själva. Däremot kan du vara ett stöd för dem under den processen – det är ditt ansvar.

 En konflikt har ofta legat och pyrt under ytan under en längre tid. När konfliktparterna sedan kommer till dig och ber om hjälp, så önskar de ofta att situationen skall lösa sig direkt. Här måste man vara realistisk och inse att en situation som varat länge, oftast behöver tid för att lösas. Och, en vilja och ett engagemang från parterna och från dig.

 Ett tips att starta med:

05 apr 08:43 Kommentera (0)

De samtal vi har i vardagen rör ofta den dagliga, operativa verksamheten, vi löser problem, planerar den nära framtiden etc. I pauser kanske vi delar ett sportintresse eller berättar vad vi gjort i helgen. Det är trevliga och sociala samtal och informationsutbyte.

05 apr 08:30 Kommentera (0)

Du känner dig frustrerad och vill säga ifrån, men är rädd för att såra personen. Därför väljer du att inte säga någonting alls, just nu. Om ett tag vet du att du är så irriterad så att du inte kan hålla dig längre utan riskerar att fräsa till ordentligt – och det gynnar inte ert framtida samarbete särskilt väl, det vet du….

18 mar 17:53 Kommentera (0)

Gott så! Det är alltid trevligt med en nöjd och glad chef eller kollega och kul att höra att jag gjort ett bra jobb. Men, … jag blir ju efter ett tag lite nyfiken på ”vad är det som är så bra?” Om jag vill ge någon beröm som också kan vara utvecklande för mottagaren, så är det några byggstenar som gör berömmet (eller budskapet) riktigt tydligt.

18 mar 17:27 Kommentera (0)

Skriv en kommentar om vad ni är intresserade om att läsa mer om!

08 jan 13:59 Kommentera (0)

Sidor

Dela på...