Två av mina medarbetare är i konflikt med varandra och vill att jag löser det. Hur gör jag?

Du har hamnat i en situation som du delar med väldigt många chefer. Medarbetarna som är i konflikt med varandra vill inte ta ansvar för att lösa sin situation utan tycker att det är ditt ansvar att lösa deras konflikt.

Det är naturligtvis omöjligt för dig att lösa deras konflikt, det måste de göra själva. Däremot kan du vara ett stöd för dem under den processen – det är ditt ansvar.

 En konflikt har ofta legat och pyrt under ytan under en längre tid. När konfliktparterna sedan kommer till dig och ber om hjälp, så önskar de ofta att situationen skall lösa sig direkt. Här måste man vara realistisk och inse att en situation som varat länge, oftast behöver tid för att lösas. Och, en vilja och ett engagemang från parterna och från dig.

 Ett tips att starta med:

  1. Har konfliktparterna talat med varandra om sin situation?
  • Om nej, lägg tillbaka ansvaret på dem och be dem göra detta. Det gäller även om det bara är den ena parten som kommer till dig, be då denna att ta upp frågan med sin motpart. Om hen inte vill det själv, erbjud dig att sitta med under deras möte, men poängtera att du är helt opartisk och ett stöd till dem båda två. Hjälp dem att skapa en bild av situationen och be dem komma med egna förslag om hur de kan lösa sin situation. Tydliggör också att båda parter behöver tillmötesgå den andre för att resultatet skall bli hållbart.
  • Om ja, vad blev resultatet?

2.  Nästa steg är helt beroende på just din situation och den konflikt som finns i din organisation. Känner du dig osäker på hur du skall hantera situationen, unna dig att ta hjälp, rådfråga din HR-avdelning, din egen chef eller någon utomstående som är van vid liknande situationer. Dokumentera det som händer, såväl mellan parterna som de insatser du själv gör.

 

Dela på...