Vi skall komma ihåg att det kan drabba oss alla att vi får en svårt sjuk anhörig, hamnar i en skilsmässa eller i någon annan form av kris. Vår medarbetare behöver kanske få möjlighet att ringa vissa samtal under dagtid eftersom det bara är då som det är möjligt att nå myndigheter etc. De har kanske svårt att komma i tid på morgonen eller behöver gå hem tidigare. Ibland drabbas medarbetaren även av koncentrationssvårigheter och/eller stark trötthet, framför allt om situationen innebär en stor psykisk press eller stress.

Vad kan du göra?

21 maj 22:03 Kommentera (0)

Att kommunicera tydligt och klart är något vi oftast uppskattar och samtidigt tycker är svårt. Vad innebär ”tydligt och klart”?

Tydligt och klart kan innebära att vi undviker missförstånd eller tolkningar och det kan vi bland annat göra genom att vara specifika i det vi talar om och undvika generaliseringar. Här nedan ser du några ord som gör att vi uppfattas otydliga (vänster spalt) alternativt tydliga (höger spalt)

06 maj 21:57 Kommentera (0)

Rättvisa - kan livet bli helt rättvist? Nej, skulle jag vilja säga, inte i alla sammanhang - det är en omöjlighet. Vissa situationer kan vi objektivt och konkret mäta rättvisa, t ex lika lön oavsett kön, medan vi i andra sammanhang inte lika lätt kan konkretisera vad rättvisa är. Det handlar mer om känsla och hur jag upplever situationen samt hur jag väljer att förhålla mig.

01 maj 10:16 Kommentera (0)

Dela på...