Orättvisa på jobbet - Intressant artikel i Metro!

Vad är rättvisa - egentligen? Det är frågan som ställs i tidningen Metro den 30 april, som av en händelse kanske, dagen före 1a maj, den dag där vi i 125 år har kunnat lyssna på tal om just rättvisa.

Rättvisa - kan livet bli helt rättvist? Nej, skulle jag vilja säga, inte i alla sammanhang - det är en omöjlighet. Vissa situationer kan vi objektivt och konkret mäta rättvisa, t ex lika lön oavsett kön, medan vi i andra sammanhang inte lika lätt kan konkretisera vad rättvisa är. Det handlar mer om känsla och hur jag upplever situationen samt hur jag väljer att förhålla mig.

Ett exempel: Här i Sverige har vi rätt till sommarsemester under någon av månaderna juni, juli eller augusti - det är rättvist. Vi kan dock inte alltid få välja exakt vilka veckor vi ska vara lediga, utan det kan arbetsgivaren styra. Här väljer jag att förhålla mig till det faktum. Antingen väljer jag att tänka "ja, i år fick jag de veckor jag helst inte ville ha, men å andra sidan så fick jag mina önskeveckor förra året och då fick någon annan stå tillbaka" eller så väljer jag att känna mig orättvist behandlad "det borde väl chefen ändå ta hänsyn till att jag har barn och familj och min partner och jag behöver faktiskt vara lediga tillsammans". Ja, de behoven finns, men det är inte alltid de går att ta hänsyn till när vi behöver få en verksamhet att fungera.

Just känslan av orättvisa kan bottna dels i vår önskan att känna oss uppskattade för den insats vi gör dels i vårt behov av att förstå 'varför". Här, kära chefer och ledare, brister vi ofta - att förklara varför vi tar vissa beslut,varför vi låter en viss medarbetare bli ansvarig för det nya projektet eller varför vi behöver organisera oss på ett nytt sätt.

Vi behöver också våga fråga och våga prata med varandra när sådana här situationer uppstår.

http://www.metro.se/nyheter/sa-hanterar-du-orattvisa-pa-jobbet/EVHodD!R6...

 

Lägg till ny kommentar

Dela på...