Det är naturligtvis omöjligt för dig att lösa deras konflikt, det måste de göra själva. Däremot kan du vara ett stöd för dem under den processen – det är ditt ansvar.

 En konflikt har ofta legat och pyrt under ytan under en längre tid. När konfliktparterna sedan kommer till dig och ber om hjälp, så önskar de ofta att situationen skall lösa sig direkt. Här måste man vara realistisk och inse att en situation som varat länge, oftast behöver tid för att lösas. Och, en vilja och ett engagemang från parterna och från dig.

 Ett tips att starta med:

05 apr 08:43 Kommentera (0)

De samtal vi har i vardagen rör ofta den dagliga, operativa verksamheten, vi löser problem, planerar den nära framtiden etc. I pauser kanske vi delar ett sportintresse eller berättar vad vi gjort i helgen. Det är trevliga och sociala samtal och informationsutbyte.

05 apr 08:30 Kommentera (0)

Dela på...