Det där med medarbetarsamtal - är det verkligen nödvändigt?

”…vi pratar ju med varandra varje dag, så jag förstår inte vad det skulle ge att sätta oss i två timmar….”

De samtal vi har i vardagen rör ofta den dagliga, operativa verksamheten, vi löser problem, planerar den nära framtiden etc. I pauser kanske vi delar ett sportintresse eller berättar vad vi gjort i helgen. Det är trevliga och sociala samtal och informationsutbyte.

 Medarbetarsamtalet (vissa organisationer kallar det Utvecklingssamtal, PA-samtal eller liknande) är en annan form av samtal. Det är medarbetarens samtal och syftar till att stärka och utveckla medarbetaren, ger en möjlighet till ömsesidig utvecklande feedback som stärker relationen mellan chef och medarbetare. Ett medarbetarsamtal bör också innehålla delar som handlar om medarbetarens prestation, utvecklings- och ev utbildningsbehov samt bör också ta upp medarbetarens trivsel på arbetsplatsen och ev även hälsoläge; Hur mår medarbetaren avseende stress, fysisk arbetsmiljö m m.

 Jag skulle vilja säga så här, både till dig som chef och till dig som medarbetare:

Unna er dessa timmar tillsammans, åtminstone en gång per år! Våga ställa frågor och ta upp ämnen som du inte gör i vardagen!

 Tänk att ni är ett team tillsammans, ni två och även ni tillsammans med övriga i arbetsgruppen, avdelningen eller organisationen. Vad behöver ni för att fungera som ett bra och högpresterande team tillsammans? Vad behöver ni för att känna förtroende, tillit och tydlighet i ert gemensamma uppdrag?

 Om jag får gissa så skulle några av dessa punkter kunna vara:

  • Tydliga mål
  • Klara förväntningar på vad jag skall åstadkomma och bidra med
  • Att min roll är klargjord och tydlig
  • Att jag får den information jag behöver
  • Att jag får dela med mig av mina idéer och synpunkter
  • Att jag blir lyssnad på

Att använda en samtalsmall kan underlätta för att inte glömma något väsentligt område, men akta så att det inte blir ett "förhör" utan ett jämbördigt samtal! Avsluta samtalet med att sammanfatta det ni talat om och vilka överenskommelser ni gjort. Signera och arkivera!

Lägg till ny kommentar

Dela på...