Det som har hänt här är egentligen helt normalt – gruppen utvecklas!

I Susan Wheelans grupputvecklingsmodell, IMGD (Integrated Model of Group Development), beskriver hon gruppens fyra faser. (Hon beskriver även en femte fas, Gruppens upplösning, men den lämnar jag utanför här.) Jag beskriver här kortfattat vad som händer med gruppens medlemmar i de olika faserna och hur du, som ledare, kan hjälpa dem framåt.

 

Fas 1 – Tillhörighet och trygghet

13 maj 00:00 Kommentera (0)

Dela på...