Våra projektgrupper brukar starta bra, men...

Du startar igång ett nytt projekt, sätter samman en grupp personer med olika kompetenser, som skall få till ett kundanpassat system. Gruppens medlemmar är alla vana att arbeta i högt tempo och lösningsfokuserat. De har olika specialistkunskaper som alla är lika viktiga. Gruppen sätter igång arbetet med ett högt tempo och efter första veckan ligger de före tidplanen. Skönt, tänker du, nu har vi lite bufferttid…. Men redan efter ytterligare några dagar börjar det knorras och klagas över att ”Kalle är så jobbig, han har tusen frågor” eller ”Anna har alldeles för bråttom” eller ”Jonas förankrar ingenting med oss andra, hur skall vi då kunna komma framåt….” Vad hände med den produktiva och glada gruppen?

Det som har hänt här är egentligen helt normalt – gruppen utvecklas!

I Susan Wheelans grupputvecklingsmodell, IMGD (Integrated Model of Group Development), beskriver hon gruppens fyra faser. (Hon beskriver även en femte fas, Gruppens upplösning, men den lämnar jag utanför här.) Jag beskriver här kortfattat vad som händer med gruppens medlemmar i de olika faserna och hur du, som ledare, kan hjälpa dem framåt.

 

Fas 1 – Tillhörighet och trygghet

Gruppens medlemmar är nya för varandra, kanske känner de varandra till namn och funktion, men de har inte arbetat speciellt mycket tillsammans. När man kommer ny i en grupp är en av de personliga drivkrafterna att ”få vara med”, vänder vi på myntet kan man också säga ”rädsla för att bli utesluten”. Den drivkraften gör att vi försöker visa oss från vår bästa sida, vara tjänstvilliga, artiga, hjälpsamma - försöker ge ett gott intryck helt enkelt. I den här fasen är det viktigt för medlemmarna att få möjlighet att lära känna varandra och skapa en gemensam arena.

Viktigt för medlemmarna:

 • Tydliga mål
 • Tydligt uppdrag/Uppgift
 • Förväntningar såväl på resultatet som på dem själva och varandra
 • Struktur, riktlinjer, regler
 • Lära känna varandra
 • Ledarskap: Gruppen behöver ett tydligt och närvarande ledarskap

 

Fas 2 – Opposition och konflikt

När alla medlemmar har ”landat” i fas 1, kan det ofta kännas igen genom att gruppen har en god atmosfär, skrattar mycket och verkar trivas ihop. Ibland kan man höra ”Vilken tur att det blev just vi som fick jobba ihop…” – Lite av en smekmånad.

Nu börjar så smått andra behov göra sig gällande hos gruppens medlemmar. Nu räcker det inte med att vara ”en i gruppen” utan den enskilde vill gärna få uppskattning för just den hon eller han är, den kompetens hen besitter etc. Det kan visa sig på många olika sätt, men ett vanligt kännetecken är att ifrågasätta. De kan ifrågasätta uppgiften, målet, tidplanen, strukturen, eller dig som ledare. Att ifrågasätta är ett sätt att visa att jag är engagerad, vill vara med och påverka. Det kan bli mycket diskussioner och tjafs, motsättningar och konflikter i den här fasen, men det är egentligen positivt!

Viktigt i den här fasen:

 • Klargör/påminn om uppdraget
 • Klargör rollerna
 • Uppmuntra till samarbete
 • Visa tillit till deras kompetens, t ex genom att säga ”Jag vet att just du har den här kunskapen, hur skulle du vilja lösa frågan?”
 • Ge positiv feedback
 • Ledarskap: Ha ett coachande, stödjande förhållningssätt

 

Fas 3 – Tillit och struktur

Att en grupp börjar bli klara i fas 2 och så smått börjar flytta sig till fas 3 kan man märka genom att de diskuterar mindre och samtalar mer, det vill säga både lyssnar och pratar. Rollerna är klargjorda och varje medlem i gruppen, inklusive du som ledare, vet vad de andra kan och de känner ett ömsesidigt beroende av varandra. Samarbetet flyter på, strukturen är på plats och medlemmarna känner tillit till varandra. Kommunikationen är god och man ger både positiv och konstruktiv feedback.

Viktigt i den här fasen:

 • Att få ta ökat ansvar
 • Att få utvecklas
 • Att känna sig omtyckt och behövd
 • Att känna laganda
 • Ledarskap: Ta en lite mer tillbakadragen roll – gruppen klarar sig bra på egen hand!

 

Fas 4 – Arbete och produktivitet

Den här fasen kan man se som en fördjupning av fas 3, gruppen blir mer och mer ”samkörda”, blir mer och mer självgående – de har blivit ett så kallat högpresterande team. Nu kan du delegera större ansvarsområden och ha tillit till att gruppen löser det.

Var uppmärksam på:

  • Börjar gruppen stagnera? Behöver den en ny utmaning?

 Det är inte alla grupper som når hit till Fas 4, det tar oftast mellan 6-9 månader och alla projektgrupper arbetar inte så länge tillsammans. En annan viktig faktor är gruppens storlek, där max 8-10 personer anses rimligt, ibland några till.

 Lästips: ”Att skapa effektiva team”, Susan Wheelan

 

Dela på...