Hur blir jag tydligare i min kommunikation?

Att kommunicera tydligt och klart är något vi oftast uppskattar och samtidigt tycker är svårt. Vad innebär ”tydligt och klart”?

Tydligt och klart kan innebära att vi undviker missförstånd eller tolkningar och det kan vi bland annat göra genom att vara specifika i det vi talar om och undvika generaliseringar. Här nedan ser du några ord som gör att vi uppfattas otydliga (vänster spalt) alternativt tydliga (höger spalt)

  • Man – Jag
  • Vissa – Du
  • Alla – ”du och du”/ni
  • Alltid/aldrig – Igår…., förra veckan….
  • Måste – Vill/väljer att
  • Kan/kan inte – Vill/vill inte

Ibland är vi rädda att såra någon eller att verka för bryska och då har vi lätt att linda in vårt budskap, ”Det skulle nog vara bra om du försöker hinna med att skriva protokollet idag.” när vi egentligen menar ”Jag vill att du prioriterar protokollet idag.”

Precis som när vi ger feedback, så blir vi tydliga om vi beskriver specifika beteenden, händelser, processer istället för att tala i allmänna termer. 

Att förklara varför något är viktigt, vilka konsekvenser som uppstår eller på vilket sätt det påverkar mig gör också att jag blir tydlig i min kommunikation.

Ord som 'tror', 'nog' och 'kanske' använder vi ibland som "föminskningsord", för att vi inte vill verka för bryska, men de skapar istället en osäkerhet kring vad vi egentligen menar och vill.

Att vara tydlig och klar skall inte förväxlas med att ge order, peka med hela handen eller vara auktoritär - det är något helt annat!

Dela på...