Resultatet är beroende av insatsen - hur ser din insats ut?

På de flesta arbetsplatser börjar vardagen forma sig, semesterperioden är över för den här gången och vi börjar förvänta oss att effektiviteten återigen ligger på en bra nivå. Frågan är då, hur får vi ett team (oavsett om det är en projektgrupp, en ledningsgrupp, en styrelse eller någon annan form av grupp) som arbetar effektivt tillsammans?

Först och främst vill jag säga några ord om ordet "effektivitet" - att arbeta effektivt tillsammans. Ibland stöter jag på personer som inte gillar orden effektivtitet - de jämställer det med "mer att göra", mer stress, högre krav, att arbeta snabbare etc. Jag har en annan tolkning...

Att arbeta effektivt tillsammans innebär att vi har en tydlig och genomarbetad värdegrund så att vi vet hur vi skall förhålla oss i olika situationer som kan dyka upp. En värdegrund tjänar som en ledstjärna när vi skall fatta beslut.

Effektivitet innebär också att vi har tydliga mål, har klargjort våra förväntningar på uppdraget och på varandra, satt våra riktlinjer för hur jobbet skall göras, klartgjort våra respektive roller samt arbetar på att lära känna varandra så pass bra att vi kan känna tillit till varandra i arbetet. Här handlar det om att kommunicera på ett tydligt och bra sätt, ge och be om feedback, berätta om mina egna behov och önskemål för att jag skall kunna bidra på ett bra sätt etc. Man kan också kalla det för att skapa öppenhet - att bygga vår gemensamma arena. Läs gärna mer om detta i den bifogade filen under fliken "Våra tjänster / Teamutveckling - Johari Fönster.

Hur arbetar ni med frågan idag? Vi på Nordmark Utveckling erbjuder enkla verktyg för att arbeta med dessa delar - vi är gärna ert bollplank och stöd och pratar gärna vidare över en lunch!

I GP 2015-08-30 stod ett intressant reportage om hur Peter Grönberg på AB Volvo arbetar med frågan; "Den som bara har tid till möten blir dum"

 

Dela på...