Q&A - Hur tillrättavisar jag på ett tydligt men vänligt sätt?

Du har en medarbetare eller kollega som inte utför sina arbetsuppgifter med tillräckligt hög kvalitet och inte enligt de gemensamma riktlinjer ni har tagit fram.

Du känner dig frustrerad och vill säga ifrån, men är rädd för att såra personen. Därför väljer du att inte säga någonting alls, just nu. Om ett tag vet du att du är så irriterad så att du inte kan hålla dig längre utan riskerar att fräsa till ordentligt – och det gynnar inte ert framtida samarbete särskilt väl, det vet du….

 Om vi vänder på steken för en stund; Om det vore du som gjorde något på ett mindre bra sätt, vad skulle du då vilja ha för feedback? För jag är ganska säker på att du skulle uppskatta en ärlig och schysst feedback från en kollega som du vet vill dig väl – eller…?

 Man kan använda sig av precis samma byggstenar som när vi ger positiv feedback och även lägga till ett par saker.

 När man ger utvecklande feedback är det extra viktigt att vi fokuserar på beteende och inte på egenskaper, det vill säga, vad någon gör – inte vem någon är. Då är det lättare för mottagaren att ställa sig högt upp på feedback-trappan och ta emot budskapet. Mottagaren känner sig dessutom mer sedd och inkluderad.

  • Beteende – Vad är det, specifikt, som jag vill att mottagaren korrigerar/ändrar/slutar med?
  • Känsla – Vad händer med mig när personen gör som hen gör, vilken känsla får jag i kroppen?
  • Konsekvens – Vilka konsekvenser får beteendet?
  • Behov – Vilket är mitt behov i detta?
  • Önskan – Hur vill jag ha det istället?

 

Dela på...