Nu kommer den!

... boken som inte funnits på marknaden tidigare. Boken som vill engagera, avdramatisera och vässa styrelsearbetet i små och medelstora bolag och organisationer. I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på professionalism och på det sätt som styrelsen skapar värde i bolaget. Författarna vill uppmuntra till nya arbetsformer, skapa dialog och inlägg i debatten om mångfald. Samtidigt vill de också utmana invanda tankemönster. Bokrelease för ”Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden” är den 14 juni 2017.

Människan är till sin natur konservativ. Vi umgås med likasinnade och med människor som ser ut som vi, som har någorlunda samma bakgrund, värderingar och förhållningssätt till livet. Inom denna ”klan” kan vi känna oss trygga, det är förutsägbart och vi behöver inte reflektera så mycket över våra relationer. Det är av precis samma anledning som våra bolagsstyrelser mest består av medelålders vita män. Det blir enklast så.

”En framgångsrik bolagsstyrelse ska vara balanserad. Den ska vara sammansatt ur flera olika perspektiv där ledamöternas kompetenser kompletterar varandra. Styrelsebalans är en självklar framgångsfaktor för varje bolag och organisation som vill leda verksamheten till en långsiktig hållbarhet och en högre lönsamhet”, säger Susanne Areschoug, en av författarna.

En sådan styrelsebalans skapar också en attraktionskraft för hela styrelsen och därmed för hela bolaget. Styrelsen ska spegla det samhälle vi lever i för att hitta morgondagens kunder.

Författarnas slutsats är att en framgångsrik styrelse snabbt behöver kunna dra nytta av allas kompetenser och agera flexibelt. Globalisering, urbanisering och digitalisering är exempel på vad som formar det framtida styrelsearbetet. Det är också dessa faktorer som kommer kräva att vi använder oss av fler kompetenser än vad som vanligtvis finns i dagens oftast väldigt homogena styrelser.

Bokrelease för ”Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden” är den 14 juni 2017

 

 Författarpresentation

Marianne Nordmark är utbildad ekonom och beteendevetare med inriktning på arbets- & organisationspsykologi, en kombination som uppskattas av många uppdragsgivare. Sedan 2001 driver hon Nordmark Utveckling Ab som erbjuder chef- och ledarutveckling, teamutbildning samt stöd och konflikthantering. Marianne är också av Försvarshögskolan certifierad UGL-handledare och brinner för att ge chefer och ledare enkla, konkreta och kraftfulla verktyg att använda i sin vardag i syfte att skapa ett gott samarbetsklimat och engagerade medarbetare i hela organisationen. Marianne har ett flertal styrelseuppdrag, både som ledamot och som ordförande. Hon ingår i Säkra Kvinnors nätverk, som utbildare i styrelsekunskap.

Karina Lindgrenär utbildad jur.kand. vid Göteborgs Universitet. Juridikbanan styrdes om för ett flertal år sedan till förmån för ledarskap på heltid. Hon har jobbat som chef på de flesta nivåer. Efter en lång karriär som anställd i en stor organisation, övergick hon 2007 att på heltid ägna sig åt ledarskap och organisation i eget företag. Karina har även ett antal styrelseuppdrag, både som ledamot och ordförande. Ett coachande och uppskattande förhållningssätt är grunden för hennes att vara och verka. Det i kombination med synsättet om en lärande och hälsofrämjande organisation, har genom åren visat sig vara framgångsrikt för långsiktiga och hållbara resultat. Idag ingår Karina också i Säkra Kvinnors team som utbildare i styrelsekunskap.

Malin Friis-Libyhar en DIHM examen inom marknadsföring och en Masterexamen inom ledarskap från IHM Business Scholl och är en driven och erfaren marknadsstrateg. Hon arbetar idag med strategisk marknadsföring, digitala marknadsföringsstrategier och verksamhetsutveckling i det egna bolaget MFL Consulting HB. Malin är även verksam som professionell styrelseledamot och drivs av sin tilltro till att laget levererar bättre resultat än en enskild person. Malin drivs även av ”utveckling framför avveckling” och har stor förmåga att omsätta och gå från ”vad till hur”. Sedan 2014 driver hon, tillsammans med Susanne, Säkra Kvinnor Styrelsebalans och arbetar för en större kunskap och förståelse för vikten av att forma styrelser som har kraft att möta morgondagens kunder i en föränderlig värld.

Susanne Areschoug är utbildad civ.ek. vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon hade flera chefsbefattningar innan hon gav sig in i rekryteringsbranschen. I flera år har hon, både som anställd och i egna bolag, hjälpt företag att forma starka, fungerande ledningsteam. Sedan 2014 driver hon Säkra Kvinnor Styrelsebalans som arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för vinsten av att ha balanserade styrelser och ledningar. Mångsidig, säker, engagerad och orädd är ord som beskriver Susanne. Egenskaper som hon använder för att påverka samhällsutvecklingen i en positiv inriktning. Tillsammans med andra ser hon kapacitet och kompetens att skapa framgång.

Lägg till ny kommentar

Dela på...