Ladda för höst!

Nu är det tydligt, att hösten är här. De klara, lite kallare morgnarna, löven gulnar på träden och de t är en färgprakt i naturen. Det blir också lite kortare dagar, det kanske är mörkt när du går upp och det skymmer lite tidigare för varje dag. Vi upplever den mörka årstiden olika, beroende på vilka vi är.

Själv hör jag till dem som inte har ont av mörkret, det är mest opraktiskt, men med reflexväst och pannlampa kan kvällpromenaden ändå genomföras. Och, det är till och med lite skönt att gå omkring i mörkret, det blir inte lika  många intryck från omvärlden som når fram och "stör" tankarna.

Oavsett vad vi tycker om den mörkare årstiden, så kan vi behöva lite ljus, värme och uppmuntran - helt enkelt hjälpa varandra till lite energi- och glädjeboost i arbetsgruppen. Värna om varandra, visa varandra intresse och nyfikenhet, skratta ihop och, inte minst, arbeta ihop. Hur vi har det tillsammans på jobbet handlar om hur vi bemöter varandra - vi är varandras arbetsmiljö!

Med det sagt, vill jag gärna dela med mig av några små enkla saker som vi alla kan göra för att skapa en känsla av samhörighet och kamratskap.

  • Säg Hej! - Att se och bli sedd är ett grundfundament i goda relationer
  • Hjälp varandra att uppnå de satta målen - Vi är ju på jobbet av en anledning, vi är anställda för att vi skall bidra till det som är företagets affärsidé eller organisationens uppdrag. Tänk på er som ett team där var och en bidrar med sin viktiga pusselbit för att få till helheten. Fråga din kollega; "Vad kan jag göra i min del för att underlätta för dig?"
  • Ge uppskattande feedback - ett 'Tack' räcker långt!
  • Utnyttja dagsljuset och ta en "walk&talk" på lunchen. Eller ta ett "gå-möte" när ni bara är två som behöver diskutera eller stämma av något. 

Ha en riktigt skön höst!

Lägg till ny kommentar

Dela på...