Välkommen till framtiden!

Vitamininjektioner inom företagsstrategiska områden!

Marknadens villkor ändras i snabb takt och det gäller att förhålla sig och följa med i kunders ändrade köpvillkor, medarbetares syn på en attraktiv arbetsplats, nya synsätt och nya ramar och villkor. 

Den 10 april är du välkommen att lyssna på 6 experter som var och en ger sin syn på framtidens företag och företagande, försäljning, ledarskap och juridik - och mycket mer! Läs mer i bifogad inbjudan - varmt välkommen!

Dela på...