Success

Succée – att lyckas. Kan du känna känslan? Glädje, kanske lättnad, lycka. Det är nu det är dags att fira!

Det fjärde tecknet på min vepa, som jag köpte i Kina, för nu två år sedan, betyder 'Success' - Succée. Det kan bli resultatet om vi har följt och använt oss av de tre första; Heart, Purity, Action.

  • Heart; Att bygga varaktiga relationer till våra medarbetare och samarbetspartners men lika väl till kunder och leverantörer
  • Purity; Att vara äkta och genuina, det vill säga leva våra värderingar och visa vad som är unikt för vårt företag och oss själva.
  • Action: Det räcker inte att tala om vad vi står för, vi måste också visa det i handling. Det är inte vilka vi ÄR och vad vi tänker som gör skillnad, utan vad vi faktiskt GÖR. Att vara proaktiva

Att fira är viktigt; små framgångar, stora framgångar, en ny kund eller ett välbesökt kundevent – det finns egentligen ingen gräns för vad som kan firas. När vi firar framgångar tillsammans och glädjer oss för det vi har åstadkommit, skapar vi samtidigt vår gemensamma historia. Att ha en gemensam historia ger oss i sin tur en grund att stå på - vi vet vad vi har åstadkommit, varifrån vi kommer och vi kan i det lättare se oss själva i framtiden. 

Dela på...