Småpratets betydelse...

Så här precis i starten på en ny och färsk höstsäsong är det kanske dags för en ny vana? Varför inte pröva "management by småprat"? Har du funderat någon gång på vad småpratet betyder på en arbetsplats? Har du tänkt på vilka signaler du kan få genom att lyssna på småprat? Det där småpratet som förekommer i stort sett överallt där människor möts?

Gunnar Eriksson, Ek dr vid Handelshögskolan i Stockholm, har skrivit en bok i ämnet (Liber), ”Från prat till resultat – om vardagens ledarskap” – en läsvärd bok! Ofta är det i det informella mötet som idéer kläcks, kunskapsöverföring sker eller normer sätts.

Då är frågan; hur kan du som ledare använda dig av småpratet i ditt ledarskap? Att lyssna på småprat som sker i korridorer, vid kopieringsmaskinen eller i fikarummet, kan berätta en hel del om leveranser som är försenade, logistik som strular eller om hög arbetsbelastning. Detta når troligen dina öron oavsett eftersom det sällan dröjer länge innan någon knackar på din dörr för att be dig lösa problemet. Vad du däremot kanske inte får till dig lika självklart är de normer och värderingar som finns bland medarbetarna och som kan påverka på olika sätt. Rykten som florerar, beslut som verkar ha fått en annan inriktning än vad som var tänkt etc. Fångar man detta i ett tidigt skede så är det lättare att justera. Genom att lyssna och själv ge dig in i småpratet, fråga och vara lite nyfiken, kan du också påverka, dels genom att vara delaktig, dels genom vad du säger.

I våra företag och organisationer är vi ofta duktiga på att skapa policies, planer och strategidokument och det är bra. Dessa dokument kan vi se som ett ramverk att hålla oss inom. Vad vi däremot inte kan styra med dokument är hur vi människor väljer att bete oss, det vill säga hur själva samarbetet, kommunikationen och kamratskapet skapas, utvecklas och underhålls. Det blir så småningom det vi benämner ”andan” eller det där som ”sitter i väggarna”. Det skapas bland annat av småpratet….! Vet du hur småpratet låter i din organisation? Kan det vara läge att ta en liten promenad ute i verksamheten och lyssna?!

 

Dela på...