Så skapar du hållbara medarbetare och mer arbetsglädje!

Vi bjuder på en god och hälsoinspirerad frukost samtidigt som vi kommer att inspirera, utmana, tala och samtala kring en av våra viktiga nutidsfrågor: - vår och våra medarbetares hälsa!

Onsdagen den 22 januari 2014 kl 07.30-9.00, Östra Larmgatan 16, Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifogade filer

Dela på...