Purity - Äkthet

Jag inledde i min förra "Kina-inspirerade" nyhetsartikel att berätta om min resa och de tecken jag stötte på i den traditionella skrivkonsten - kalligrafi. Det första tecknet, som jag beskrev var heart - hjärta:. Här kommer några reflektioner om tecken nr 2: purity - äkthet. Det du säger och det du gör måste harmonisera med vad du tänker och känner. Tyvärr är det så att vi inte helt kan dölja våra tankar och känslor - vi läcker som såll! Hur brukar du fundera kring ditt förhållningssätt i ditt ledarskap?

Det du säger och det du gör måste harmonisera med vad du tänker och känner. Att vara genuin i sitt ledarskap gör att du automatiskt blir tydligare för din omgivning. Det är arbetsamt i längden att försöka ”spela en roll” och det är förvirrande för omgivningen om vi uppfattas som inkongruenta, det vill säga, vi signalerar något annat (med vårt kroppsspråk) än det vi säger med ord. Tyvärr är det så att vi inte helt kan dölja våra tankar och känslor – vi läcker som såll!

Och, någon kommer att upptäcka det!

Hur brukar du fundera kring ditt ledarskap och dina ställningstaganden? Ibland är det enkelt, men vissa gånger behöver vi fundera länge och väl kring hur vi vill förhålla oss i vissa frågor och situationer. Just det, att landa i ett förhållningssätt hjälper oss att utstråla äkthet och genuinitet. Helt enkelt att stå med båda fötterna i myllan.

 

 

 

 

 

 

 

Dela på...