Fyra fokus för framgångsrikt ledarskap

För ett drygt år sedan, i november 2012, gjorde jag en resa till Kina. Det var en privat resa, men det är klart att jag även hade mina ”arbetsögon” på mig emellanåt. Det är mycket som är annorlunda i det stora landet i öster, inte minst de stora kontrasterna. Vi åkte till exempel tåg i 431 km/timma medan befolkningen strax intill inte hade full tillgång till hushållsel. Högteknologin fanns sida vid sida med den gamla kunskapen och detta var det kinesiska folket mycket stolta över. En sådan gammal kunskap, som fortfarande används i Kina är kalligrafi – en skrivkonst. När vi besökte ”Den nya staden” i Peking, fanns där en man som gjorde vepor med kinesiska tecken – låt oss kalla det ”visdomsord”. Jag fastnade för en av hans vepor med fyra tecken, som i mina ögon beskrev ett framgångsrikt ledarskap. Nedan finner du mina tankar om det första tecknet - heart - hjärta:

Det finns en berättelse om Moder Theresa där hon är inbjuden att hålla ett föredrag för en stor mängd höga ledare. Hon intar scenen, tittar ut över sin publik och frågar: ”Känner ni era medarbetare?” Efter en liten stunds tystnad kommer nästa fråga: ”Tycker ni om dem?” Därefter lämnar hon scenen. Det finns mycket tänkvärt i dessa två, till synes enkla frågor. Att vara resultatorienterad, utvecklingsfokuserad och sträva efter hög effektivitet är goda chefsegenskaper. För att nå dessa eftersträvansvärda resultat behöver vi också koppla in ett annat ’R’ – Relation. Om vi har goda arbetsrelationer; kommunicerar bra, känner tillit och förtroende för varandra, har tydliggjorda roller och mål, kan hantera eventuella konflikter etc, så har vi nått mer än halvvägs. Forskning visar att om vi tränar och underhåller våra relationer på arbetsplatsen, så blir vi automatiskt mer effektiva tillsammans, vilket också visar sig i de siffermässiga resultaten. Så - låt hjärtat va’ med!

 

 

Dela på...