Underhållets betydelse...

... eller Vem är det länge sedan du pratade med? Vi lever i nätverkandets tidevarv. Så gott som dagligen hör jag i min omgivning att "jag var på ett mingel igår" eller "nätverkande är ju den viktigaste kanalen för mig - att skapa nya kontakter". Jag hör mig själv säga samma sak emellanåt.

Vissa är vad jag brukar kalla "proffsminglare" - rent fantastiska på att etablera kontakt, snabbt som blixten, byta visitkort etc. Avundsvärt kan det säkert kännas för den som inte känner sig lika bekväm i den rollen. Hur som helst - nya kontakter är självklart värdefullt, men vi kan inte bara fylla på utan vi behöver också vårda de kontakter vi redan har. Det är precis som med villan, båten eller bilen. Vi kan inte bara bygga nytt, vi behöver underhålla och ibland renovera lite för att relationen skall leva vidare.

Om vi drar en liknelse till ledarskapet; man kan inte hela tiden leta nya medarbetare (det blir för dyrt!) - man måste underhålla dem man redan har. Det känns lätt att underhålla vissa relationer medan andra känns lite svårare. Det kan handla om geografiskt avstånd eller intresseavstånd. Likväl har du som chef eller ledare ett ansvar att behandla dina medarbetare lika, även den som befinner sig på avstånd behöver bli sedd av chefen då och då. Hur brukar du göra för att hålla dina relationer levande?

Ett enkelt "verktyg" är att, när man t ex åker till jobbet på morgonen, fundera över; vem är det länge sedan jag pratade med? Vem skall jag titta in till/ringa till idag? eller den här veckan? Ett enkelt verktyg för att inte tappa någon på vägen!

Även som arbetskamrat kan man använda samma verktyg lika bra; Vem bland dina kollegor var det länge sedan du bytte några ord med? Vi vet alla hur lätt det är att prata med dem vi brukar prata med - vanans makt är stor. Vem vet vilka givande relationer som kan byggas "där ute" - det vore väl synd att inte  pröva!

Dela på...