Alltför många skadar sig på jobbet!

Trots lagstiftning och företagsinterna regler, tillgång till skyddsutrustning skadas och dödas varje år många personer på arbetsplatsen. Inte på väg till och från - utan på jobbet. Olyckor.

I veckan som gick kunde vi läsa i DN (klicka och läs) om att antalet arbetsplatsolycker ökat med 40% mellan 2009 och 2011. På nyheterna kunde vi se Gustaf som ramlade ner i en behållare med frätande kalk och fick 55%-iga brännskador. Ibland är olyckan en ren olycka som vi inte hade kunnat förutse eller som beror på rent tekniska fel, men i majorieteten av alla tillbud och olyckor så är det vårt beteende som spelar stor roll. Vilka risker tar vi på jobbet under en dag? Vilka är medvetna? När vi tänker "Jag skall bara...", "Äsch, det går fort, jag behöver inte....." eller när vi känner oss stressade och vill skynda oss. Eller inte verka "jobbiga".

Det är inte regelverk eller att bygga bort olyckor som i slutändan fungerar. Trots utbildning och förbudsskyltar tar individer risker som inte är tillåtna av arbetsgivaren.  Det kan vara allt från att inte bära skyddshandskar till att arbeta med kemikalier eller maskiner utan rätt utbildning. Vad är det som gör att man väljer ett osäkert beteende? Man måste arbeta aktivt med både säkerhetskulturen och säkerhetsklimatet för att skapa säkra beteenden och på så vis eliminera olyckorna. Då först sker förändringen - inte på grund av kontroller och hot.

Det är viktigt att varken arbetsgivare eller arbetstagare har några dolda agendor för att nå egna personliga mål. Här har både arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare ett gemensamt ansvar för att skapa den kultur som främjar en säker arbetsplats.

Vill du att dina medarbetare, chefer, arbetskamrater skall vara rädda om såväl sig själva som om sin familj? Om dig och om företaget? Välkommen att kontakta oss så berättar vi hur vi arbetar med frågan i det vi kallar BBSL - BeteendeBaserad Säkerhet och Ledarskap. Läs gärna mer om BBSL!

Dela på...