Action - Handling

Att lyckas med vårt utvecklingsarbete innebär att vi behöver veta VART och förstå VARFÖR!

Ibland är det enkelt att skrida till handling, fatta beslut och implementera dem. I andra sammanhang krävs det betydligt mer MOD för att både fatta beslut och sedan genomföra dem. Saker och ting gör sig inte själv, vilket vi alla känner till, utan vi behöver kraftsamla både enskilt och tillsammans. För att få till den här kraftsamlingen så behöver vi ”kratta i manegen” åt oss själva. Det är i lugna tider vi behöver ägna oss åt krattandet, så att det är klart när hårdare stunder kommer.

Jag tänker också på ordet ledarskap – leda och skapa. Vi kan sällan skapa alldeles ensamma utan behöver lagets/teamet medskapande. För att lyckas med detta är det viktigt att hela laget vet VART vi ska. Om vi inte vet VART – var målsnöret är någonstans, så är det ju väldigt svårt att veta åt vilket håll vi skall ta oss. Det hjälper inte att springa fort om vi springer åt fel håll. VART kan också betyda det ramverk som vi skall hålla oss inom – vår ledstjärna som allt vi gör skall utgå ifrån.

Att veta VART och VARFÖR, det vill säga ha tydliga mål och tydliggjorda uppdrag och roller, bidrar till att medarbetarna känner motivation för att vara medskapare av företagets framtid!

Dela på...